Broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 31.12.2021. godine

07.01.2022

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.12.2021. godine iznosio je 533.034. Ovaj broj manji je za 719 u odnosu na podatak od 30.11. 2021. godine kada je broj zaposlenih iznosio 533.753.

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca

Kanton

Tekuće stanje na dan 31.12.2021.

Procenat učešća zaposlenika prema prebivalištu po kantonima/RS/BD u ukupnom broju zaposlenika

Broj zaposlenika po prebivalištu osiguranika

Broj zaposlenika po sjedištu poslodavca

Kanton Sarajevo

143.366

162.814

26,90

Tuzlanski kanton

103.508

100.655

19,42

Zeničko-dobojski kanton

87.186

82.341

16,36

Hercegovačko-neretvanski kanton

53.288

53.523

10,00

Srednjobosanski kanton

52.520

50.687

9,85

Unsko-sanski kanton

38.642

37.958

7,25

Zapadnohercegovački kanton

21.073

20.628

3,95

Kanton 10

11.429

11.158

2,14

Bosansko-podrinjski kanton

7.614

6.997

1,43

Posavski kanton

5.769

6.467

1,08

Republika Srpska

7.810

 

1,47

Brčko distrikt

829

 

0,16

Ukupno:

533.034

533.228

 

 

Stanje broja zaposlenih na dan 31.12.2021.godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku
http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/31_12_2021.pdf.

Porezna uprava Federacije BiH