13. savjetovanja Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme CIGRÉ

05.09.2017
Više informacija na: www.bhkcigre.ba