18. mart Svjetski dan reciklaže

19.03.2021
18. mart obilježava se kao Svjetski dan reciklaže, koji ima za cilj ukazati na važnost recilaže i budućnosti naše planete očuvanjem njenih šest primarnih prirodnih resursa – vode, zraka, uglja, nafte, prirodnog plina i minerala i to promoviranjem snage novog „sedmog resursa" – robe koju smo proizveli, koja se nalazi svugdje oko nas, koju svakodnevno koristimo i koja se može reciklirati.

Privredna/Gospodarska komora FBiH unutar svojih kancelarija podržava reciklažu putem odvojenog prikupljanja ambalaže od papira, kartona i plastike, te promovira aktivnosti održivog razvoja, djelovanjem Udruženja operatera sistema unutar Komore FBIH, kojeg čine ovlašteni operateri sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom, te ovlašteni operateri sistema za upravljanje elektronskim i elektroničkim otpadom.  

Simbolično na dan obilježavanja Svjetskog dana reciklaže, članica Udruženja operatera sistema, kompanija Ekopak d.o.o, isporučila  je 90 specijalnih kontejnera (zvona) za prikupljanje staklene ambalaže od kojih će 50 biti isporučeno Općini Ilidža, a 40 Općini Konjic.

Reciklaža je prepoznata i u UN-ovim ciljevima održivog razvoja 2030. Reciklaža je ključni dio kružne ekonomije i pomaže u zaštiti prirodnih resursa. Svake godine „sedmi resurs" (reciklabilni resursi) štedi preko 700 miliona tona emisije ugljen dioksida, a predviđa se da će se povećati na milijardu tona do 2030. Nema sumnje da je reciklaža na prvoj liniji odbrane u bitci da se spasi budućnost naše planete i čovječanstva.

Podsjećamo, reciklaža je postupak sakupljanja odbačenih proizvoda i njihova prerada pri čemu se dobijaju novi proizvodi slične ili iste namjene. Odvojeno sakupljanje otpada i reciklaža čine osnovu modernog upravljanja otpadom, jer na taj način smanjujemo ukupnu količinu otpada i produžavamo vijek trajanja deponije, štedimo prirodne resurse, štedimo energiju i novac, te  ostavljamo bolji okoliš budućim generacijama.