3. sastanak odbora Grupacije šumarstva i drvne industrije P/G K FBiH

29.03.2019
ŠTO PRIJE URADITI KRITERIJ ZA RASPODJELU SIROVINE DRVOPRERAĐIVAČIMA

Bila je glavna tačka rasprave na 3. sastanku Odbora Grupacije šumarstva i drvne industrije P/G K FBiH, koji je 28.03.2019. godine održan u kompaniji SECOM VISOKO.

Prisutni članovi Odbora saglasni su da je najveći problem raspodjela sirovine drvoprerađivačima, iz razloga što su kapaciteti za preradu 3 puta veći od etata bukve koja se može sječi.

Razgovaralo se i na koji način prebroditi sadašnju situaciju uzimajući u obzir sve okolnosti koje opterećuju ove sektore.Svakako treba preispitati rješenja koja su izdata za pilane, normativno regulisati stvari što se tiče Kantona/Federacije/Države vezano za raspodjelu sirovine.Istakli su da trebaju podržati i ojačati rad Komore kao institucije koja je važna karika u predstavljanju sektora kod izvršne i zakonodavne vlasti na svim nivoima i traženju rješenja za poboljšanje i olakšanje rada šumarstva i drvne industrije. Također je naglašeno kako treba više medijski promovisati ove sektore, koji su među najvažnijim sektorima u razvoju FBiH i BiH.

Usvojen je Izvještaj o radu Grupacije za 2018. godinu i predložen i usvojen Plan rada Grupacije za 2019. godinu.

Kompanija SECOM VISOKO bila je dobar domaćin i pokazala da je društveno odgovorna kompanija. Pogoni u kojima se odvija proizvodnja su tehnološki na visokom nivou uz primjenu standarda koji garantuju izradu proizvoda visokog kvaliteta koji su našli svoj put na tržište EU.