30. godišnja sesija Crans Montana foruma – Ženeva, 26 – 29.06.2019. godine

20.05.2019


Obavještavamo Vas da se u periodu od 26. do 29.06.2019. godine u Ženevi, Švicarska organizuje 30. godišnja sesija Crans Montana foruma (eng. „30th Annual Session of the Crans Montana Forum").

Obzirom na svjetski ugled Crans Montana foruma u političkim i privrednim krugovima i njegov uticaj u poslovnom svijetu, kao i brojne poslovne i političke kontakte kojima raspolaže, učešće na događaju bi predstavljalo dobru priliku za uspostavljanje kontakata sa potencijalnim poslovnim partnerima.

Više informacija o događaju možete pronaći ovdje.

- Program događaja
- Registracija i uplata kotizacije