48. Svjetska konferenciju - Razvoj ljudskih resursa u doba digitalne transformacije IFTDO/HRD (48th IFTDO/Human Resource Development World Conference and Exhibition)

28.03.2019


48. Svjetska konferenciju - Razvoj ljudskih resursa u doba digitalne transformacije IFTDO/HRD (48th IFTDO/Human Resource Development World Conference and Exhibition) - PDF