5. Sarajevski dani arbitraže – 24.10.2019. godine

10.10.2019
Udruženje ARBITRI ove godine organizuje jubilarne Pete sarajevske dane arbitraže, koji će se održati 24. oktobra 2019. godine u Sarajevu.

Peti sarajevski dani arbitraže su usko fokusirani na pitanja FIDIC opštih uslova ugovora i dodjele koncesionih ugovora u BiH. BiH ima značajan investicijski potencijal za iskorištavanje prirodnih resursa putem sistema dodjele koncesija. Birokratske procedure za dodjelu koncesionih ugovora, kao i kompleksna pravna regulativa na različitim nivoima vlasti, uveliko usložnjava ostvarivanje tog potencijala. Program konferencije je upravo usmjeren na pravne i faktičke izazove sa kojima se susreću domaći i strani investitori prilikom realizacije koncesionih ugovora.

Istovremeno, primjetan je porast ugovoranja FIDIC općih uvjeta ugovora u međunarodnim građevinskim i inžinjerskim projektima, te u okviru projekata finansiranih zajmovima međunarodnih finansijskih organizacija (razvojnih banaka). Investitori u BiH se često suočavaju sa zahtjevima za direktnu isplatu od strane podizvođača kojima izvođači nisu izvršili uplatu. Ovo stvara dodatni teret za investitore, ali istovremeno ukazuje na potrebu za adekvatnu zaštitu podizvođača. Domaći i međunarodni stručnjaci na Petim sarajevskim danima arbitraže će govoriti o karakteristikama FIDIC općih uvjeta ugovora, pravilnom upravljanju ugovorom, filozofiji raspodjele rizika, fokusu na uspjeh projekta, ulozi DAB-a/DAAB-a i ulozi stranaka, kao i iskustvima iz međunarodne i domaće sudske i arbitražne prakse.

Udruženje ARBITRI će ugostiti predstavnike najznačajnijih domaćih i stranih investitora, te predstavnike svjetskih advokatskih kancelarija u cilju iznalaženja najadekvatnijih rješenja za trenutne izazove u praksi.

Više informacija o ovom događaju možete pronaći u pozivnici i programu.

Za sve dodatne informacije, molimo da kontaktirate Udruženje ARBITRI (e-mail: info@associationarbitri.com ili tel: +387 61 862 844).