8. internacionalna konferencija o fiber-optičkim pristupnim telekomunikacionim mrežama - FOAN2019 u Sarajevu

23.08.2019


FOAN je internacionalna konferencija gdje se akademija i realni sektor sreću da bi razmijenili iskustva, znanje i ideje primarno iz oblasti širokopojasnih ultrabrzih mreža, a u cilju poboljšanja kvaliteta života naših sugrađana i unapređenja poslovnog ambijenta. Do sada, FOAN konferencija je uspješno održana u nizu gradova Evrope i Azije: Moskva, Budimpešta, St. Petersburg, Almati, Brno, Lisabon i Minhen, a ove godine dolazi u Sarajevo od 2. do 4. septembra.

Učesnici dolaze iz 24 zemlje Evrope, Azije i Amerike. Pored optičkih mreža, integrisanih optičkih komponenti, optičkih senzora i migracije ka 5G uslugama, ove godine organizujemo i posebne sesije o telekomunikacionoj infrastrukturi u naseljenim područjima, kao i SmartCity sesiju, gdje želimo da usmjerimo pažnju naših operatora, regulatora, vladinih službi kao i stručnjaka, na nadolazeće velike investicije koje ne smiju ostati neregulisane i bez učešća domaćih stručnjaka i kompanija.

Na konferenciji će biti izlagači proizvoda na gore opisane teme, kao i seminar o intelektualnoj svojini u svijetu telekomunikacija.

Tehnički sponzori konferencije su, pored Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), i renomirane svjetske stručne organizacije kao što su IEEE i OSA. Najbolji studentski radovi će biti nagrađeni od međunarodnih i domaćih firmi i organizacija. Više o FOAN-u na foan.info.