8. Regionalni kongres pilanara jugoistočne Europe

29.08.2017
Najvažniji regionalni događaj na području pilanske industrije održat će se osmi put za redom u Slavonskom Brodu, 28. 09. 2017.(četvrtak), a kao i svake godine Kongres nudi poticajno inovacijsko okruženje, pozitivnu atmosferu i umrežavanje kompanija, investitora i institucija.

Aktualne teme o ključnim strateškim, tehnološkim i komercijalnim novostima na području primarne prerade drveta, cijenama trupaca i rezane građe, tehnologijama sušenja, nabavi i dostupnosti trupaca, proizvodnji peleta i električne energije i drva i sl., privlače svake godine sve veći broj učesnika, stoga organizatori u velikoj kongresnoj dvorani očekuju glavne sektorske institucije, predstavnike pilanske industrije i šumarstva, veliki broj međunarodnih organizacija, lokalnih i regionalnih vlasti, ali i evropskih udruženja iz EU i zemalja partnera koji aktivno podupiru 8. Kongres pilanara, te su već najavili svoj dolazak. Jedan od najavljenih partnera je i novoosnovano slovensko udruženje pilana, a ovogodišnji partneri Kongresa su Evropsko udruženje pilana (EOS) i Evropska konfederacija drvne industrije (CEI-Bois). Organizator ovog Kongresa je Drvni klaster Hrvatske.

Na Kongresu će aktivno učestvovati i predstavnici Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH sa članicama iz drvnog sektora.

Flyer – Kongres pilanara