9. Međunarodni sajam rudarstva, gradnje tunela, mašinske opreme i radnih mašina - Mining Turkey 2020

10.11.2020
Obavještavamo Vas da će se u periodu od 10. do 13. decembra 2020. godine u  Istanbulu održati 9. Međunarodni sajam rudarstva, gradnje tunela, mašinske opreme i radnih mašina - Mining Turkey 2020.

U okviru gore pomenutog sajma u periodu 9-12. decembar 2020. godine će se održati „Buyer Mission Program" za predstavnike kompanija. Tokom samita održat će se brifing, bilateralni razgovori sa privrednicima i posjeta sajmu. Učesnicima (po jedan predstavnik iz kompanije) gore pomenutog Programa biće plaćeni troškovi smještaja sa doručkom. Učesnici programa su obavezni poznavati jedan od tri strana jezika – engleski, njemački ili francuski. Također, učesnici programa trebaju posjedovati ovlasti za odlučivanje u kupovini.

Zainteresovane kompanije mogu aplikacioni formular dostaviti Uredu savjetnika za trgovinu Turske ambasade u BiH najkasnije do 23. novembra 2020. godine na broj faksa: 033/208-562, ili putem maila sarajevo@trade.gov.tr, nakon čega će biti kontaktirane samo one kompanije koje budu izabrane za učešće u gore pomenutom Programu.

Navedeni program će se organizovati u skladu sa "Mjerama predostrožnosti koje treba poduzeti na sajmovima koji se održavaju u zatvorenim prostorima u okviru COVID-19 i pravila kojih se treba pridržavati" kao i "Pitanja na koja treba obratiti pažnju prilikom organizacije Buyer Mission Programa u zatvorenim prostorima u okviru COVID-19", koje je pripremilo Ministarstvo trgovine Turske. Predstavnici stranih kompanija za koje je predviđeno da učestvuju u gore navedenom programu obavezni su pridržavati se gore navedenih pravila i svih vrsta COVID-19 predostrožnosti i mjera koje će se primenjivati u Turskoj u danima održavanja programa.

Za sve dodatne informacije, molimo da kontaktirate Ured savjetnika za trgovinu Turske ambasade u BiH (tel: 033 665 988 ili e-mail: saraybosna@ticaret.gov.tr).