AGROEXPO 2017 - 12. Međunarodni sajam poljoprivrede, poljoprivrednih mašina, stočarstva, oprema za stočarstva, žive stoke i plastenika

30.12.2016
Obavještavamo privredne subjekte da će se u periodu od 19. do 22. januara 2017 godine u  Izmiru održati "AGROEXPO 2017 - 12. Međunarodni sajam poljoprivrede, poljoprivrednih mašina, stočarstva, oprema za stočarstva, žive stoke i plastenika".

U okviru gore pomenutog sajma u periodu od 18. do 21. januara 2017 godine će se održati „Buyer Mission Program". Tokom programa održat će se brifing za privrednike,  bilateralni razgovori sa turskim privrednicima i posjeta proizvodnim postrojenjima. Učesnicima (po jedan predstavnik iz kompanije) gore pomenutog Programa biće plaćeni troškovi smještaja sa doručkom. Učesnici programa su obavezni poznavati jedan od tri strana jezika engleski, njemački ili francuski. Također, učesnici programa trebaju posjedovati ovlasti za odlučivanje u kupovini.

Zainteresovane kompanije mogu aplikacioni formular dostaviti našem Ekonomskom odjelu turske ambasade u BiH najkasnije do 11. januara 2017 godine na broj faksa: 033/208-562, ili putem maila saraybosna@ekonomi.gov.tr, nakon čega će biti kontaktirane samo one kompanije koje budu izabrane za učešće u gore pomenutom Programu.

Prijavni obrazac