AMBASADA REPUBLIKE MAKEDONIJE U POSJETI PRIVREDNOJ KOMORI FEDERACIJE BIH

25.03.2016
Otpravnik poslova Ambasade Republike Makedonije u BiH g. Aleksandar Krstevski je dana 23.03.2016. godine posjetio Privrednu/Gospodarsku komoru Fedeeracije BiH, gdje se sastao sa predsjednikom Komore g. Mirsadom Jašarspahićem i saradnicima. Nakon  analize vanjskotrgovinske razmjene između BiH i Makedonije, razmotrene su mogućnosti poboljšanja privredne saradnje dviju država. Poseban akcent stavljen je na saradnju u oblasti drvnog, metalnog, građevinskog, prehrambenog sektora kao i turizma. Nakon obavljenih razgovora sa privrednicima obje zemlje, planira se organiziranje obostranih posjeta privrednih delegacija. Zaključeno je da postoje dobre poslovne prilike za obje privrede da svoje robe i usluge uzajamno plasiraju kako bu BiH i Makedoniji, tako i na trećim tržištima. U narednim danima, u organizaciji Privredne komore FBiH planirane su posjete firmama Klas i Akova group.