Apel za hitno usvajanje izmjena/dopuna Zakona o javnim nabavkama

14.06.2022

U cilju ublažavanja posljedica aktuelne situacije iznenadnog i značajnog povećanja cijena roba, usluga i radova, koja su se u posljednje vrijeme na tržištima u Bosni i Hercegovini počela dešavati kao rezultat globalnih privrednih kretanja uzrokovanih pandemijom koronavirusa, poremećajem globalnih lanaca nabavke, ratnim dešavanjima na istoku Evrope, ostalim faktorima kao što su povećanje troškova transporta, povećanje troškova energenata, povećanje troškova hrane, povećanje troškova materijala u građevinarstvu, pozivamo i apelujemo na vlasti Bosne i Hercegovine da hitno djeluju i pristupe izmjenama/dopunama Zakona o javnim nabavkama, kojim se predviđa mogućnost izmjene ugovora/okvirnih sporazuma,  tokom njegovog trajanja, bez provođenja novog postupka javne nabavke, a uslijed nepredviđenih okolnosti uzrokovanih tržišnim poremećajima.


Apel za hitno usvajanje izmjena/dopuna Zakona o javnim nabavkama u cijelosti (ovdje)