BH delegacija u posjeti Bundesagentur fur Arbeit (Njemačka savezna agencija za rad)

23.01.2023Predstavnici BH institucija, Privredne/Gospodarske FBiH, Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Komore RS su 17. i 18.01. 2023.godine boravili u službenoj posjeti u Saveznoj Republici Njemačkoj.
17.01.2023.godine organiziran je radni sastanak predstavnika BH poduzeća u konzulatu BiH u Stuttgartu. Domaćin sastanka je bio konzul BiH u Stuttgartu, Began Muhić, a sastanku su se odazvali   predstavnici oko 30-ak poduzeća BH.
Raspravljalo se o problemima s kojim se susreću BH poduzeća, prilikom realizacije ugovorenih poslova. Najčešći problemi sa kojima se susreću predstavnici BH poduzeća su:
Izdavanje radne dozvole na gradilište, a ne na poduzeće, nemogućnost zapošljavanja pomoćnog radnika, poništavanje radne dozvole, način izdavanja bh obrazaca, vrijeme ovjere ugovora i izdavanje radne dozvole, trajanje vize, neto plaće i dr., 
Predstavnci BH institucija su se obvezali da će poduzeti potrebne aktivnosti u svezi rješavanja navedenih problema kod nadležnih institucija BiH i SR Njemačke. 

18.01.2023.godine predstavnici BH institucija su bili u posjeti kod Bundesagentur fur Arbeit, gdje su iznijeli probleme s kojima se BH poduzeća susreću. Na sastanku je dogovoreno  da će  poduzeća moću dostavljati ZAV-u suglasnosti u elektronskoj formi, podnositi zahtjeve u elektronskoj formi, a za tu svrhu Komore trebaju utvrditi metodologiju, također poduzeća mogu manje ugovore (zbog ograničene domene na platformi ZAV-a) podnositi u elektronskoj formi, a detaljnije informacije se nalaze na stranici ZAV-a. Dogovoreno je da se organizira sastanak u Komori u Sarajevu, za sve korisnike detašmana, te će biti omogućen susret predstavnika ZAV-a sa predstavnicima BH poduzeća.
Predstavnici ZAV-a su izrazili spremnost da podrže Inicijativu koju nadležne institucije BiH pokrenu u svezi održavanja sastanka s nadležnim institucijama SR Njemačke u cilju rješavanja navedene problematike.
Na sastanku će biti nazočni predstavnici Savezne agencije za rad, predstavnici Komora i institucija, koji će razgovarati o zakonskim okvirima i temama značajnim za realizaciju detašmana. Dogovoreno je, da se ubuduće iz Komore Saveznoj agenciji za rad dostavljaju skenirani dokumenti, tako bih ubrzali proces slanja dokumenata. Da se poduzmu koraci kako bih što bolje i efikasnije izvršili iskorištenost detašmana.
Svi sudionici sastanka izrazili su zadovoljstvo postignutim dogovorima.