BIGMEV organizuje posjetu privrednika sajmu "CLOTHING MACHINARY & FABRIC 2016."

17.03.2016

Privredna/Gospodarska komora FBiH je obavještena od strane BIGMEV-a o organizaciji posjete privrednika sajmu "CLOTHING MACHINARY & FABRIC 2016.", Sajam tekstila, pribora za odjeću i mašina za tekstilnu industriju.Sajam će se održati od 27.-30.aprila 2016.godine.

Pored kotizacije učesnici snose trošak avio karte do Istanbula.


Kontakt osoba za informacije i prijavu: Haris Rahmanovic, menadžer
Tel: +387 62 763 845 / +387 33 364 485 Email: haris.rahmanovic@bigmev.org


Formulari za aplikaciju i detaljne informacije:

http://bigmevlink.rvtsmail.com/trc/sv/LT?H=ndbtf&R=10002014

http://bigmevlink.rvtsmail.com/trc/sv/LT?H=ndbtg&R=10002014

http://bigmevlink.rvtsmail.com/trc/sv/LT?H=ndbth&R=10002014

http://bigmevlink.rvtsmail.com/trc/sv/LT?H=ndbth&R=10002014