BIGMEV organizuje posjetu privrednika sajmu "TUYAP ANUFOOD EURASIA 2016."

10.03.2016
Privredna/Gospodarska komora FBiH je obavještena od strane BIGMEV-a o organizaciji posjete privrednika sajmu "TUYAP ANUFOOD EURASIA 2016." Sajam prehrambene industrije.
Sajam će biti održan od 14. do 16.04.2016. godine u Istanbulu.

Rok za prijavu traje do 21.03.2016.god.

Broj učesnika je ograničen!

Kontakt osoba za informacije i prijavu: Haris Rahmanovic, menadžer
Tel: +387 62 763 845 / +387 33 364 485 Email: haris.rahmanovic@bigmev.org


Formulari za aplikaciju i detaljne informacije:

http://bigmevlink.rvtsmail.com/trc/sv/LT?H=ndbqp&R=10002014

http://bigmevlink.rvtsmail.com/trc/sv/LT?H=ndbqq&R=10002014

http://bigmevlink.rvtsmail.com/trc/sv/LT?H=ndbqr&R=10002014