BIGMEV organizuje posjetu sajmu "TUYAP ISTANBUL WINDOW FAİR 2016."

10.02.2016


Privredna/Gospodarska komora FBiH je obavještena od strane BIGMEV-a o organizaciji posjete privrednika sajmu "TUYAP ISTANBUL WINDOW FAİR 2016."

Sajam će biti održan od 09. do 12.03.2016. godine u Istanbulu.

Rok za prijavu traje do 19.02.2016.god.
Broj učesnika je ograničen!Formulari za aplikaciju i detaljne informacije:

http://bigmevlink.rvtsmail.com/trc/sv/LT?H=ndbaj&R=10002014

http://bigmevlink.rvtsmail.com/trc/sv/LT?H=ndbak&R=10002014

http://bigmevlink.rvtsmail.com/trc/sv/LT?H=ndbal&R=10002014