BiH dobila online mapu potencijala biomase

Izvor: indikator.ba 06.11.2019
Bosna i Hercegovina je dobila prvu interaktivnu online mapu potencijala biomase.

Tokom protekle dvije godine prikupljeni su podaci o osnovnim i nusproizvodima šumarstva i drvoprerađivačke industrije, te nusproizvodima biljne i stočarske proizvodnje za period 2012 – 2017.

"Ove informacije će olakšati donosiocima odluka proces kreiranja politika u oblasti obnovljivih izvora energije, bolje planiranje, poboljšanje korištenja zemljišta ili subvencioniranje određene proizvodnje", navodi Senka Mutabdžija Bećirović, predstavnica UNDP projekta.

Ujedno, investitori će imati uvid u raspoložive resurse za pokretanje bioenergetskih projekata, a istraživači i statističke institucije će dobiti podlogu za istraživanja i poboljšanje procesa prikupljanja podataka.

Podaci iz mape pokazuju da je ukupni potencijal biomase u BiH više od 718 hiljada tona suhe materije.

Interaktivna mapa je pripremljena u sklopu Radne grupe za praćenje potencijala biomase koja je osnovana sa ciljem osiguranja aktivnog učešća i vlasništva javnih institucija i stručnjaka u BiH nad aktivnostima i rezultatima ovog procesa.

Kao zemlja potpisnica Ugovora o Energetskoj zajednici, Bosna i Hercegovina se obavezala postići ciljani udio od 40% obnovljivih izvora energije u svojoj bruto konačnoj potrošnji energije do 2020. godine.

Mapa je dostupna na http://atlasbm.bhas.gov.ba/