BiH skinuta sa sive liste FATF-a

26.02.2018
Dana 23.02.2018. godine  u Parizu je održana  Plenarna sjednica FATF-a,   na kojoj je čedrdeset država jednoglasno odlučilo da se Bosna i Hercegovina „delistira" tj. skine sa FATF „sive liste". Zaključeno je da je Bosna i Hercegovina otklonila nedostatke u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma u skladu sa FATF preporukama, zbog čega su stvoreni uslovi da se Bosna i Hercegovina skine sa „sive liste" i da se stavi u redovan režim izvještavanja.

U vezi sa navedenim, posebno treba naglasiti da su koristi za Bosnu i Hercegovinu zbog skidanja sa FATF „sive liste" višestruke. Zbog činjenice da je Bosna i Hercegovina stavljena na „sivu listu" FATF-a, privredni subjekti u svakodnevnom poslovanju susretali su se sa otežanim platnim prometom između banaka u Bosni i Hercegovini sa inozemstvom. Skidanjem Bosne i Hercegovine sa FATF „sive liste" prestaju i uzroci za probleme sa kojima se susreću poslovni subjekti iz Bosne i Hercegovine u svakodnevnom poslovanju, kao i za probleme sa kojima se susreću građani Bosne i Hercegovine prilikom obavljanja finansijskih transakcija sa inozemstvom.