Bike Friendly Standard predstavljen u 6 gradova u Bosni i Hercegovini

www.bikefriendlystandard.com 22.11.2019
U periodu od 18.11. do 21.11. 2019 godine predstavnici REDAH-a organizovali su, u saradnji sa partnerima, info dane u Livnu, Bihaću, Banja Luci, Tuzli, Zenici i Sarajevu na kojima su predstavili proces certifikacije/standardizacije objekata pogodnih za bicikliste (Bike Friendly Standard). Prisutnima je  prezentirana situacija u EU ,sa osvrtom na  tržište u Njemačkoj , u ovom specifičnom vidu turizma koji zadnjih  godina ima intenzivan porast. Prema podacima iz 2018. godine samo u Njemačkoj je evidentirano 5,5 miliona cikloturista. Cikloturizam podrazumijeva obilazak određenog turističkog lokaliteta ili destinacije vlastitim ili iznajmljenim biciklom, te posljednjih godina polako postaje sve značajnija turistička grana i u našoj regiji.

Na održanim info danima je prezentiran značaj standarda u razvoju cikloturizma u Bosni i Hercegovini, kao i sam proces certifikacije prema BFS standardu sa svim kriterijima i procedurama. U Bihaću su svečano uručeni  certifikati, I to za kategoriju  smještaja seoskom domaćinstvu Una-Ostrovica i certifikat za kategoriju ugostiteljskih objekata bistrou Džisrikebir. Oba nosioca  BFS certifikata su iz Kulen Vakufa. U organizaciji  info dana su podršku pružili gradovi Livno, Bihać, Zenica, Privredna komora Republike Srpske, Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH i Udruženje Bosper iz Tuzle, te im zahvaljujemo na pruženoj pomoći.

Ova aktivnost na području Bosne i Hercegovine provodi se u sklopu druge faze projekta Via Dinarica, koji implementira i sufinansira Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), uz finansijsku podršku Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID BiH) i Agencije za razvojnu saradnju Republike Italije (AICS).