Bosna i Hercegovina od danas službeno nije na EU listi visokorizičnih trećih zemalja

10.07.2020

Bosna i Hercegovina od danas službeno nije na EU listi visokorizičnih trećih zemalja sa strateškim nedostatcima u svojem režimu sprečavanja pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma koji predstavljaju znatnu prijetnju financijskom sustavu Unije.

Na snagu je stupila Delegirana uredba Komisije od 7. svibnja 2020. godine, kojom je revidirana lista visokorizičnih trećih zemalja. Revidirana lista je u većoj mjeri usklađena i sa listom FATF-a.
Europska komisija je prepoznala napredak i poduzete mjere u ovoj oblasti koji je BiH ostvarila u proteklom razdoblju, te je zaključila da u ovoj fazi, prema dostupnim informacijama Bosna i Hercegovina nema strateške nedostatke u režim sprečavanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti. Komisija će nastaviti pratiti djelotvornuprovedbu takvih mjera.

Ministarstvo pravde BiH je kroz svoj rad u proteklih nekoliko godina dalo značajan doprinos jačanju sustava sprečavanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, posebice  kroz ključne izmjene i dopune krivičnog zakonodavstva BiH i kroz izmjene i dopune Zakona o udrugama i fondacijama BiH.

Nadalje u periodu 2016.-2018. godina Ministarstvo pravde BiH je učestvovalo u Radnoj grupi sa 8 podgrupa (čiji su članovi bili predstavnici institucija sa državnog  nivoa, nivoa entiteta i Brčko Distrikta), a koja je provela nacionalnu procjenu rizika od pranja novca i financiranje terorizma pod pokroviteljstvom Svjetske banke, te je bitno naglasiti da je i zajedno sa EU Ministarstvo pravde BiH kroz projekat „Izgradnja kapaciteta državnih institucija za vođenje dijaloga o javnoj politici sa civilnim društvom" (projekat CBGI) uspostavilo e-registar, a sve ovo je  u konačnici doprinjelo ispunjavanju uslova sa skidanja BiH sa FATF-ove sive liste rizičnih zemalja, a od danas i EU liste.