Bosna i Hercegovina prva u okruženju ima nacionalni standard FSC

21.10.2019
Ova vijest je objavljena 15.10.2019. godine na promociji u Sarajevu, na kojoj je prezentiran proces razvoja i usvajanja FSC standarda za održivo gospodarenje šumama u Bosni i Hercegovini.

Ovim standardom je omogućeno kompanijama da jednostavnije i lakše dobiju FSC certifikat, koji jamči da se šumom gospodari transparentno u skladu sa međunarodim propisima i domaćom legislativom, uključujući veći stepen zaštite prirode.

FSC standardi za održivo gospodarenje šumama BiH zvanično su odobreni od strane Forest Stewardship Council (FSC) i to je prvi nacionalni standard u okruženju.

Ovaj projekat realizovao je World Wildlife Fund (WWF) u saradnji sa Šumarskim fakultetom u Sarajevu. Proces je počeo 2015. godine, kada je formirana radna grupa koja je vodila proces razvoja standarda i koju čine predstavnici preduzeća šumarstva, obrazovnih institucija, ministarstava, komora, nevladinih organizacija, te eksperti iz oblasti socioloških, ekonomskih i ekoloških aspekata.

Važno je napomenuti da su članovi radne grupe usaglašavali stavove i da nije bilo preglasavanja. Veliku korist imat će predstavnici drvoprerađivača koji izvoze, a djelimično će se zamijeniti pravni akti iz oblasti šumarstva koji nisu usvojeni u FBiH.