Broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 06.12.2021. godine

10.12.2021

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 06.12. 2021.godine iznosio je 533.240. Ovaj broj manji je za 513 u odnosu na podatak od 30.11.2021. godine kada je broj zaposlenih iznosio 533.753.

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca

Kanton

Tekuće stanje na dan 06.12.2021.

Procenat učešća zaposlenika prema prebivalištu po kantonima/rs/bd u ukupnom broju zaposlenika

Broj zaposlenika po prebivalištu osiguranika

Broj zaposlenika po sjedištu poslodavca

Kanton Sarajevo

143.216

162.660

26,86

Tuzlanski kanton

103.563

100.655

19,42

Zeničko-dobojski kanton

87.413

82.605

16,39

Hercegovačko-neretvanski kanton

53.260

53.486

9,99

Srednjobosanski kanton

52.392

50.518

9,83

Unsko-sanski kanton

38.862

38.197

7,29

Zapadnohercegovački kanton

21.135

20.708

3,96

Kanton 10

11.431

11.167

2,14

Bosansko-podrinjski kanton

7.610

7.002

1,43

Posavski kanton

5.755

6.436

1,08

Republika Srpska

7.770


1,46

Brčko distrikt

833


0,16

Ukupno:

533.240

533.434


 

Stanje broja zaposlenih na dan 06.12.2021.godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku
http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/06_12_2021.pdf .

Porezna uprava Federacije BiH