Broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 08.11.2021. godine

12.11.2021


Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 08.11.
2021.godine iznosio je 532.077. Ovaj broj veći je za 828 u odnosu na podatak od 31.10.2021. godine kada je broj zaposlenih iznosio 531.249.

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca na dan 08.11.2021. godine po kantonima/RS/BD može se vidjeti u tabelarnom pregledu:

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca

Kanton

Tekuće stanje na dan 08.11.2021.

Procenat učešća zaposlenika prema prebivalištu po kantonima/RS/BD u ukupnom broju zaposlenika

Broj zaposlenika po prebivalištu osiguranika

Broj zaposlenika po sjedištu poslodavca

Kanton Sarajevo

142.772

162.247

26,83

Tuzlanski kanton

103.386

100.485

19,43

Zeničko-dobojski kanton

87.254

82.439

16,40

Hercegovačko-neretvanski kanton

53.183

53.391

10,00

Srednjobosanski kanton

52.309

50.338

9,83

Unsko-sanski kanton

38.762

38.095

7,29

Zapadnohercegovački kanton

21.067

20.653

3,96

Kanton 10

11.431

11.179

2,15

Bosansko-podrinjski kanton

7.585

6.980

1,43

Posavski kanton

5.743

6.417

1,08

Republika Srpska

7.758

 

1,46

Brčko distrikt

827

 

0,16

Ukupno:

532.077

532.224

 

 

Stanje broja zaposlenih na dan 08.11.2021. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/08_11_2021.pdf

Porezna uprava Federacije BiH