Broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 09.08.2021.godine

13.08.2021

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 09.08.2021.godine iznosio je 526.519.

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca na dan 09.08.2021. godine po kantonima/RS/BD može se vidjeti u tabelarnom pregledu.

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca

Kanton

Tekuće stanje na dan 9.8.2021.

Procenat učešća zaposlenika prema prebivalištu po kantonima/RS/BD u ukupnom broju zaposlenika

Broj zaposlenika po prebivalištu osiguranika

Broj zaposlenika po sjedištu poslodavca

Kanton Sarajevo

141.189

160.548

26,82

Tuzlanski kanton

102.169

99.173

19,40

Zeničko-dobojski kanton

86.542

81.647

16,44

Hercegovačko-neretvanski kanton

52.321

52.698

9,94

Srednjobosanski kanton

51.867

49.752

9,85

Unsko-sanski kanton

38.693

38.033

7,35

Zapadnohercegovački kanton

20.627

20.200

3,92

Kanton 10

11.313

11.065

2,15

Bosansko-podrinjski kanton

7.510

6.910

1,43

Posavski kanton

5.735

6.398

1,09

Republika Srpska

7.747

 

1,47

Brčko distrikt

806

 

0,15

Ukupno:

526.519

526.424

 

 

Stanje broja zaposlenih na dan 09.08.2021.godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/09_08_2021.pdf.

Porezna uprava Federacije BiH