Broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 13.12.2021. godine

17.12.2021

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 13.12.2021. godine iznosio je 533.807. Ovaj broj veći je za 567 u odnosu na podatak od 06.12.2021. godine kada je broj zaposlenih iznosio 533.240.

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca

Kanton

Tekuće stanje na dan 13.12.2021.

Procenat učešća zaposlenika prema prebivalištu po kantonima/RS/BD u ukupnom broju zaposlenika

Broj zaposlenika po prebivalištu osiguranika

Broj zaposlenika po sjedištu poslodavca

Kanton Sarajevo

143.380

162.854

26,86

Tuzlanski kanton

103.613

100.717

19,41

Zeničko-dobojski kanton

87.482

82.657

16,39

Hercegovačko-neretvanski kanton

53.295

53.509

9,98

Srednjobosanski kanton

52.536

50.681

9,84

Unsko-sanski kanton

38.881

38.215

7,28

Zapadnohercegovački kanton

21.140

20.713

3,96

Kanton 10

11.456

11.191

2,15

Bosansko-podrinjski kanton

7.621

7.007

1,43

Posavski kanton

5.773

6.462

1,08

Republika Srpska

7.801


1,46

Brčko distrikt

829


0,16

Ukupno:

533.807

534.006


 

Stanje broja zaposlenih na dan 13.12.2021.godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku
http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/13_12_2021.pdf.

Porezna uprava Federacije BiH