Broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 15.11.2021. godine

19.11.2021


Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 15.11.2021. godine iznosio je 532.925. Ovaj broj veći je za 848 u odnosu na podatak od 08.11.2021. godine kada je broj zaposlenih iznosio 532.077.

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca

Kanton

Tekuće stanje na dan 15.11.2021.

Procenat učešća zaposlenika prema prebivalištu po kantonima/RS/BD u ukupnom broju zaposlenika

Broj zaposlenika po prebivalištu osiguranika

Broj zaposlenika po sjedištu poslodavca

Kanton Sarajevo

143.040

162.576

26,84

Tuzlanski kanton

103.454

100.554

19,41

Zeničko-dobojski kanton

87.319

82.496

16,38

Hercegovačko-neretvanski kanton

53.291

53.498

10,00

Srednjobosanski kanton

52.394

50.411

9,83

Unsko-sanski kanton

38.953

38.285

7,31

Zapadnohercegovački kanton

21.075

20.656

3,95

Kanton 10

11.435

11.193

2,15

Bosansko-podrinjski kanton

7.595

6.990

1,43

Posavski kanton

5.758

6.435

1,08

Republika Srpska

7.781


1,46

Brčko distrikt

830


0,16

Ukupno:

532.925

533.094


Stanje broja zaposlenih na dan 15.11.2021.godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/15_11_2021.pdf.

Porezna uprava Federacije BiH