Broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 20.12.2021. godine

24.12.2021


Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 20.12.2021. godine iznosio je 534.166. Ovaj broj veći je za 359 u odnosu na podatak od 13.12.2021. godine kada je broj zaposlenih iznosio 533.807.

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca

Kanton

Tekuće stanje na dan 20.12.2021.

Procenat učešća zaposlenika prema prebivalištu po kantonima/RS/BDu ukupnom broju zaposlenika

Broj zaposlenika po prebivalištu osiguranika

Broj zaposlenika po sjedištu poslodavca

Kanton Sarajevo

143.537

163.068

26,87

Tuzlanski kanton

103.696

100.814

19,41

Zeničko-dobojski kanton

87.475

82.625

16,38

Hercegovačko-neretvanski kanton

53.376

53.603

9,99

Srednjobosanski kanton

52.577

50.716

9,84

Unsko-sanski kanton

38.885

38.216

7,28

Zapadnohercegovačkikanton

21.132

20.687

3,96

Kanton 10

11.435

11.169

2,14

Bosansko-podrinjski kanton

7.618

7.003

1,43

Posavski kanton

5.779

6.474

1,08

Republika Srpska

7.828

 

1,47

Brčko distrikt

828

 

0,16

Ukupno:

534.166

534.375

 

 

Stanje broja zaposlenih na dan 20.12.2021. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku
http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/20_12_2021.pdf .

Porezna uprava Federacije BiH