Broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 27.12.2021. godine

31.12.2021

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 27.12.2021. godine iznosio je 533.668. Ovaj broj manji je za 498 u odnosu na podatak od 20.12.2021. godine kada je broj zaposlenih iznosio 534.166. 

Broj zaposlenih prema prebivalištu osigura

nog lica i sjedištu poslodavca

Kanton  Tekuće stanje na dan 27.12.2021. Procenat učešća zaposlenika prema prebivalištu po kantonima/RS/BD  u ukupnom broju zaposlenika
Broj zaposlenika po prebivalištu osiguranika Broj zaposlenika po sjedištu poslodavca
Kanton Sarajevo 143.561 163.037 26,90
Tuzlanski kanton 103.628 100.774 19,42
Zeničko-dobojski kanton 87.273 82.420 16,35
Hercegovačko-neretvanski kanton 53.319 53.560 9,99
Srednjobosanski kanton  52.578 50.728 9,85
Unsko-sanski kanton 38.752 38.075 7,26
Zapadnohercegovački  kanton 21.087 20.652 3,95
Kanton 10  11.433 11.163 2,14
Bosansko-podrinjski kanton 7.615 6.998 1,43
Posavski kanton 5.771 6.469 1,08
Republika Srpska 7.823   1,47
Brčko distrikt 828    
Ukupno: 533.668 533.876  

 

Stanje broja zaposlenih na dan 27.12.2021.godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/27_12_2021.pdf