Budućnost je pred vratima: stanje i perspektive električnih automobila u BiH

21.06.2018
''Budućnost je pred vratima: stanje i perspektive električnih automobila u BiH'' je tema panel diskusije održane 21.06.2018. godine, trećeg dana sajma ENERGA 2018. u organizaciji Udruženja ovlaštenih prodajno-servisnih centara novih motornih vozila F BiH, Privredne /Gospodarske komore Federacije BiH.U okviru panel diskusije održana je i kratka prezentacija rada Udruženja ovlaštenih prodajno servisnih centara novih m/v F BiH na kojoj je predsjednik ovog Udruženja gosp. Haris Muratović prezentirao rad Udruženja, dosadašnje aktivnosti, kao i buduće planove u skladu sa utvrđenom vizijom i misijom Udruženja.Cilj panela je bilo razmatranje resursa, planova, nedostataka tržišta BiH, te neizbježna integracija u savremene trendove, sa ključnom okosnicom. Da li smo spremni za revolucionarne promjene? Koliko smo daleko od ‘’zelene revolucije?Odgovore na ova, kao i druga brojna pitanja dali su panelisti:

• Zoran Andrić pomoćnik ministra u Ministarstvu prometa i komunikacija BiH,
• Adnan Bosović predstavnik JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo,
• Enis Krečinić predstavnik Federalnog hidrometerološkog zavoda,
• Adonis Kozina tehnički direktor SLT d.o.o.Sarajevo i
• Ismir Omeragić predstavnik Porsche d.o.o. Sarajevo.

Zapaženo izlaganje na panel diskusiji imao i specijalni gost Hajrudin Prolić, šef komunikacija kompanije Sarajevo Sports International, koji je prisutnima prenio detalje u vezi sa realizacijom sjajne ideje FORMULA E u Sarajevu.

Panelom smo željeli doprinijeti definiranju stajališta o tome kako savremene trendove prihvatiti kao realnost, kroz prizmu potrebne zakonske regulative, postojećeg stanja, otklanjanja nedstataka na našem tržištu, vodeći računa o ekološkoj prednosti električnih automobila.


Na kraju panel diskusije doneseni su i Zaključci:

1. Učesnici panel diskusije su saglasni da je na nivou Bosne i Hercegovine potrebno donijeti odgovarajući zakonodavni okvir kojim bi se definirala sva otvorena pitanja vezana za električne automobile

2. Električni automobil je sjajna vijest za klimu i zaštitu okoliša, te u tom smislu treba promicati prednosti električnih automobila kao trajnu investiciju u čistiju budućnost.

3. Naglašena je potreba da se na nivou lokalnih, općinskih administracija poduzmu sve potrebne radnje kako bi se obezbijedile odgovarajuće lokacije za punionice el. automobila, te da se prilikom izgradnje novih puteva uzme u obzir blagovremeno planiranje lokacija za punionice.

4. Sugeriše se državnim i entitetskim organima vlasti da razmotre mogućnost uvođenja odgovarajućeg modela poticaja za električne automobile, posebno prema pravnim subjektima u državnom vlasništvu, slijedeći adekvatan model poticaja iz drugih država.

5. Obzirom na brojne probleme koji opterećuju građane i poduzetnike, ključno pitanje opravdanosti i mogućnosti za masovniju upotrebu električnih automobila u BiH jeste pitanje ekonomske mogućnosti građana, odnosno njihovog standarda, jer se za domaće uvjete radi o skupim investicijama.

6. Učesnici panel diskusije jednoglasno daju podršku organizaciji prestižne manifestacije FORMULA E u Sarajevu, jer je ova manifestacija jedinstvena prilika promicanja ideje o značaju e-automobila, kao vozila budućnosti, te ujedno i jedinstvena prilika za promociju Sarajeva i države Bosne i Hercegovine.Detalje današnjeg panela prenosimo u narednom broju e-Glasnika.