Udruženje vinogradara i vinara


Ciljevi udruženja


• Stvaranje kvalitetnih rješenja u okviru vinogradarskog i vinarskog sektora
• Suradnja sa obrazovnim institucijama
• Edukacija kadrova s naglaskom na nove i moderne tehnologije
• Pokretanje inicijativa te mjera ekonomske politike
• Sudjelovanje i organizacija domaćih i međunarodnih sajmova na kojima  
sudjeluju članice Udruženja.


[Nazad]