Delegacija Američke ambasade u BiH i Američke Komore u BiH u posjeti Privrednoj komori FBiH

11.07.2017
Na inicijativu sekretara za ekonomske i komercijalne poslove u Ambasadi SAD-a u Sarajevu gđe.  Janet Kennedyu a uz prisustvo gđice. Violete Čibukčić Direktoricom Američke privredne komore u BiH (AmCham BiH) i gđice. Nadže Karić, sekretarom za komunikacije AmCham BiH, 11. 7. 2017. Godine u Privrednoj Komori FBiH je održan radni sastanak sa temom daljeg jačanja saradnje ovih institucija uz aktivnu podršku Američke Ambasade u BiH.

Potpredsjednik Privredne Komore FBiH gosp.Mirsad Jašarspahić,  je istakao dosadašnju dobru saradnju dvije privredne komore na mnogim važnim pitanjima za svoje članice te zajedničku inicijativu za ukidanje viznog režima između BiH i Kosova koji već godinama privrednike iz BiH stavlja u neravnopravan položaj u odnosu na ostale zemlje regiona.

Gospođa Janet Kennedy i kolegice iz AmCham-a su pozvale potpredsjednika PK F BiH za učešće komore i njenih članica na poslovnoj konferenciji koju Američka ambasada u BiH i Američka privredna komora u BiH planiraju organizirati u septembru mjesecu. Teme konferencije će biti Identifikacija investicijskih i poslovnih mogućnosti u Bosni I Hercegovini kroz saradnju sa potencijalnim partnerima u BiH, podrške komorskih sistema, predstavljanje američkih kompanija u Bosni I Hercegovini i regionu, uz mogućnost održavanja one-on-one sastanaka između privrednika.

Razgovaralo se o sektorskim i strukovnim udruženjima u Privrednoj komori FBiH, o prednostima, potencijalima te o modalitetima saradnje kompanija isključivo putem komorskog sistema kao najbržeg i najsigurnijeg komunikacijskog koridora za pronalaženje i  ostvarivanje poslovnih prilika.