Delegacija Ekonomskog i društvenog razvojnog fonda Libije posjetila P/G komoru Federacije BIH

07.12.2017
Posredstvom Ministarstva inostranih poslova BiH, dana 06.12.2017.godine u  P/G komori FBiH,  upriličen  je radni sastanak sa delegacijom   Ekonomskog i društvenog razvojnog fonda Libije.

Nakon uvodnih riječi dobrodošlice  predsjednika P/G komore FBiH Mirada Jašarspahića i predstavnika Energoinvesta Sarajevo, gosti su u toku jednosatnog  sastanka prezentirali  mogućnosti Fonda sa posebnim osvrtom na zajedička ulaganja sa bh partnerima u oblasti indusrtruje, turizma, građevine kako u Bosni i Hercegovini tako i u Libiji.

Početkom slijedeće sedmice, najavljena je posjeta privredne komore grada Misurata koja će tom prilikom sa P/G komorom FBiH potpisati Sporazum o poslovno tehničkoj saradnji, čime će se uistinu stvoriti dobre osnove za  realizaciju zajedničkih projekata.