Digitalna konferencija D DAYS – 30.09. i 01.10.2021.

17.08.2021


Obavještavamo Vas da će se 30.09. i 01.10.2021. godine u hotelu Kardial u Tesliću  održati Digitalna konferencija  D DAYS.


Kratak opis konferencije


Konferencija je zamišljena kao hibridna platforma (kombinacija on line i prisustvovanja učesnika  „uživo", s težnjom da cca 90% govornika bude prisutna na konferenciji) gdje bi donosioci odluka u privatnom i javnom sektoru mogli steći saznanja o trenutnim trendovima, izazovima, tehnologijama i inovacijama u oblasti digitalizacije privrede, poljoprivrede, obrazovanja, javne uprave i dr. Konferencija treba dati uvid u to koja napredna rješenja se mogu kod nas implementirati već danas radi unapređenja trenutnog poslovanja, ali i pravljenja strategije digitalizacije za budućnost. Ukoliko epidemiološke prilike budu nalagale, konferencija će
preći u klasičnu on line formu.

Kome je konferencija namjenjena? Menadžerima na srednjem i najvišem nivou upravljanja, ali i operativcima koji implementiraju projekte u svojim organizacijama (javne i privatne kompanije, ministarstva, opštine i gradovi, agencije, banke, osiguranja, komisije, fondovi i dr.)


Kotizacija


Cijena kotizacije uz prisustvo na konferenciji:  245,00 KM bez PDV-a (292,50 KM sa PDV-om)

Cijena kotizacije za online praćenje konferencije:  145,00 KM bez PDV-a (169,65 KM sa PDV-om)

Za sve članove Privredne komore FBiH odobravamo popust od 20%, bez obzira na broj učesnika.

Više informacija o samoj Konferenciji možete pronaći na: digitalnakonferencija.ba


- Poziv

- Agenda