DISTRIBUCIJA SVJEŽE MALINE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU

06.07.2017
Projekat USAID/Sweden FARMA II, Savez proizvođača jagodičastog voća u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Privrednom / Gospodarskom komorom Federacije BiH i Privrednom Komorom Republike Srpske organizovali su dva okrugla stolu na temu: DISTRIBUCIJA SVJEŽE MALINE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU (Sarajevo 28.6. i Banja Luka 30.6.).

Cilj ovih okruglih stolova bio je da se podstakne diskusija između proizvođača i distributera, kako bi se u ovoj godini poboljšalo prisustvo maline u kanalima distribucije i u konačnici povećala potrošnja malina po glavi stanovnika u BiH.

U pripremama za okrugle stolove urađeno je nekoliko analiza i istraživanja, a razgovori su održani i sa nekoliko vodećih trgovačkih lanaca i distributera, koji su iskazali svoju podršku ovoj inicijativi i otvorili vrata za dalje razgovore. U tom kontekstu vrijedi istaći Bingo sa 169 maloprodajnih objekata, HIFA grupaciju sa 47 benzinskih pumpi, Tropic trgovine sa 31 objektom, te lanac mojMarket sa 21 objektom.

Analize USAID/Sweden FARMA II projekta pokazale su da potrošnja malina po glavi stanovnika u BiH iznosi svega 920 grama godišnje, dok podaci o vanjskoj  trgovini govore da po glavi stanovnika godišnje uvezemo 53 kg voća. Istraživanje je pokazalo da je prisustvo svježe maline u trgovini i ugostiteljstvu vrlo ograničeno, i to oko 40% prodajnih i manje od 30% ugostiteljskih objekata u svojoj ponudi ima svježu malinu ili proizvode na bazi maline.

U odgovoru na ovakvo stanje planirana je kampanja pod nazivom "9 malina dnevno", koja ima za cilj da prosječnu potrošnju poveća na 4 kilograma malina godišnje, čime bi se obezbijedio plasman za 14.000 tona malina, što bi u velikoj mjeri pomoglo u rješavanju problema plasmana s kojima se suočava 20.000 porodica uključenih u proizvodnju malina.

Moto kampanje će biti "Nova zdrava navika", a kampanja će pored ostalog potrošačima približiti koristi od konzumacije malina, te im ponuditi ideje i recepte za potrošnju maline u domaćinstvu.