e-Bikes 4All u posjeti Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH

15.09.2020
Kompanija e-Bikes 4All je dana 15.09.2020. upriličila posjetu Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH. Kompanija e-Bikes 4All je mlada, internacionalna kompanija u području elektromobilnosti, sa sjedištem u Katru, koja je prije dvije i po godine otvorila poslovnicu u Sarajevu, Bosni i Hercegovini, i time bosanskohercegovačkom tržištu ponudila električna bicikla i skutere.

Uprkos brojnim poteškoćama koje trenutno prate elektromobilnost u BiH u smislu zakonske regulative, nerazvijene infrastrukture, visokih carina i poreza, kompleksnosti procesa homologacije te drugih pratećih pitanja, ipak elektromobilnost, koja je u BiH još uvijek u začecima ujedno je i nova poslovna prilika bosanskohercegovačkim kompanijama, a naročito proizvođačima automobilskih komponenti, ističe Mirsad Jašarspahić, predsjednik Privredne/Gospodarske komore FBiH.

Kompanija 4All ne samo da je prepoznala potencijal i potrebe Bosne i Hercegovine za ekološki prihvatljivim prevoznim sredstvom, već i šansu za saradnju s bosanskohercegovačkim proizvođačima rezervnih dijelova i servisom.

Ovim povodom kompaniji e-Bikes 4All predstavljen je rad Udruženja za elektromobilnost koje djeluje pri Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH, te je kompanija iskazala interes za pristup Udruženju.
Također, kompaniji e-Bikes 4All su predložene posjete privrednicima koji bi mogli postati poslovni partneri u promociji razvoja elektromobilnosti u BiH i distribuciji odnosno proizvodnji dijelova i komponenti za ovu vrstu ekološki prihvatljivog prevoznog sredstva.