Ekonomski savjetnik Ambasade Republike Češke, gdin. Aleš Ottmar u posjeti Privrednoj komori Federacije BiH

08.08.2022Jednu od prvih službenih posjeta po stupanju na novu dužnost, gdin Aleš Ottmar, ekonomski savjetnik Ambasade Republike Češke je iskoristio za posjetu Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije BiH. Pored gdina Ottmar, delegaciju Ambasade Republike Češke činila je i gđa Ines Terza, pomoćnica ekonomskog savjetnika. Na početku razgovora, Predsjednik Privredne komore Federacije BiH gdin Jašarspahić je prisutne upoznao sa organizacionom strukturom i načinom funkcionisanja Privredne komore kao i sektorima, centrima i udruženjima koja se nalaze u sastavu Komore.

Tom prilikom posebno su naglašene dosadašnje zajedničke aktivnosti koje su u proteklom periodu implementirale Ambasada Republike Češke sa Razvojnom agencijom u BiH i Privredna komora Federacije BiH. Kao aktivnost koja, neupitno vrlo je bitna privrednicima iz BiH, navedena je dosadašnja saradnja na polju projektnih aktivnosti i poticaja koje Razvojna agencija Republike Češke svake godine dodjeljuje privrednim subjektima u BiH. Ovo se posebno odnosi na aktivnosti koje Razvojna agencija Republike Češke provodi u saradnji sa međunarodnim donatorima kao što su UNDP, ILO i slično.

Predstavnicima Ambasade Republike Češke predstavljene su mnogobrojne projektne aktivnosti koje je Komora realizirala i trenutno realizira te servisi koji su u posljednje vrijeme pokrenuti unutar komore. Tu se prvenstveno misli na interaktivne web platforme kreirane po različitim projektima kao što su platforma „HelpDesk" sa svim svojim modulima (www.bizhub.ba), B2B platforme za umrežavanje, platforma automobilske industrije, viber zajednica za trenutni pristup najvažnijim informacijama i mnogi drugi kreirani servisi sa posebnim naglaskom na aplikacije koje su trenutno u izradi a bit će dostupne široj poslovnoj zajednici kako u BiH tako i van BiH.    

Obzirom da se ekonomija i poslovna aktivnost Evrope nalazi u vrlo izazovnim vremenima, a i zbog izmjena u lancima dobavljača, u narednom periodu ekonomije ove dvije države bi trebale da se još čvršće povežu i poslovnu aktivnost podignu na veći nivo. Tu se prvenstveno misli na razmjenu znanja i iskustava, ali i na razmjenu roba i dobara pogotovo obzirom na posljednji trend nearshoring-a. Obje države imaju tradiciju industrijske proizvodnje, rudarstva i participiraju na evropskom automobilskom tržištu i sigurno ima prostora i mogućnosti da se poslovna razmjena u narednom periodu poveća i unaprijedi.

Na kraju je naglašeno da se će obje strane nastaviti sarađivati i nastojati da dosadašnju saradnju dodatno unaprijede. Privredna komora Federacije BiH svoje resurse stavlja na raspolaganje i nudi se kao partner za aktivnosti koje Ambasada Republike Češke provodi.