ENERGA: Završna sesija prezentirala inovacije i vodič za investitore

22.06.2018


Trećeg dana manifestacije ENERGA 2018, završnu sesiju konferencije organiziranu pod okriljem Privredne/Gospodarske komore FBiH, otvorio je predsjednik Komore Mirsad Jašarspahić, ujedno i u ulozi predsjednika Organizacionog odbora manifestacije ENERGA. U okviru ove sesije predstavljene su četiri aktuelne teme.

O Razvoju inovativnih tehnologija na Mašinskom fakultetu u Sarajevu govorio je doc.dr. Adnan Mašić, šef Katedre za matematiku i fiziku. Bilo je zanimljivo poslušati predavanje o tome šta ova akademska institucija sa svojim profesorima ali i studentima radi na polju inovacija.Ispred Federalnog zavoda za programiranje razvoja prezentaciju pod nazivom Razvoj i inovacije u BiH i regionu, održala je Marijana Galić. Iz prespektive jedne entiteske institucije moglo se čuti u kojoj su mjeri razvoj i inovacije izuzetno bitan faktor koji utiče na konkuretnost proizvoda.Vodič za investitore u energetski sektor u BiH, vrlo korisnu i dugo očekivanu publikaciju prisutnima je ukratko predstavio Feđa Bajrakatrević ispred organizacije USAD EIA, čiji je tim je autor publikacije. Za potencijalne investitore u ovaj sektor bio je zaista potreban jedan ovakav vodič u kojem su objašnjene procedure i redoslijed koraka za dobijanje svih potrebnih dozvola za izgradnju energetskih objekata u oba entiteta u BiH.U okviru posljednje sesije konferencije, prutnima se obratio doc.dr. Miro Bugarin sa Sveučilišta u Splitu, predstavljajući projekat koji trenutno implemetiraju u okviru programa Iterreg IPA. Prezentirajući projekat Hibridni modul mini vjetrogeneratora i solarnih panela, profesor Bugarin dao je kraći osvrt na iskustva sa kojima su Sveučilište i drugi partneri projekta iz susjednih zemalja nailazili tokom njegove implementacije.Time je ujedno završen i konferencijski dio manifestacije ENERGA 2018, koja je i ove godine ocijenjena vrlo uspješnom, te je najavljena i ENERGA 2019, čije održavanje je planirano za period 11.-13.06.2019. godine, ponovo u Centru Skenderija Sarajevo. Nadati se da ćemo naredno godine saznati novosti o napretku u primjeni mjera energijske efikasnosti u BiH, mogućnostima investiranja u elektroenergetski sektor, kao i o inovacijama u energetici.