EU4Business – Javni poziv potencijalnim korisnicima grantova za podršku investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

30.07.2019Projekat EU4Business je objavio javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Cilj javnog poziva je modernizacija proizvodnje i jačanje proizvodne konkurentnosti kroz uvođenje novih tehnologija i inovacija u proces prerade poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, povećanje produktivnosti prerađivačkih subjekata, unaprijeđenje  kvaliteta proizvoda, higijene i bezbjednosti hrane, uvođenje standarda kvaliteta, uvođenje dobrih praksi u upravljanju prirodnim resursima i zaštita okoliša, i otvaranje novih tržišnih mogućnosti.

Prihvatljivi podnosioci prijava za dodjelu bespovratnih sredstava mogu biti obrti, zadruge i preduzeća koja se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, a planiraju da kroz ovaj javni poziv investiraju u preradu poljoprivredno prehrambenih proizvoda, kao i obrti, poduzetnici, zadruge i preduzeća  koja se bave preradom poljoprivrednih proizvoda i/ili proizvodnjom prehrambenih proizvoda u pod-sektorima prerada povrća, prerada voća, vinarstvo i maslinarstvo, prerada mlijeka i prerada mesa.

Ukupna sredstva za finansiranje podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iznose do 2.550.000 KM.  Bespovratna sredstva po jednoj prijavi mogu iznositi od 145.000 KM do 290.000 KM (bez PDV-a). Za svaki projekat podnosilac prijave mora osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 50% ukupnog iznosa predložene investicije (50% sufinansiranje podnosioca prijave i 50% sufinansiranje kroz mjeru podrške). Sufinansiranje mora biti novčano te se učešće neke druge vrste neće uzimati u obzir.

Detaljne informacije o načinu popunjavanja i dostave prijave se nalaze na web stranici UNDP-a: http://www.ba.undp.org i na stranici projekta http://eu4business.ba. Krajnji rok za podnošenje prijava je 27. septembar 2019. godine do 15:00 sati.

Informativni sastanci vezani za ovaj javni poziv održat će se od 31.07. do 02.08.2019. godine u više gradova BiH, a raspored sastanaka možete pronaći ovdje.