Federalno ministarstvo prometa i komunikacija izdalo informaciju o koronavirusu sa prijedlogom mjera za olakšanje poslovanja

17.03.2020
Nakon što je Vlada Federacije BiH 16.03.2020. godine proglasila stanje nesreće zbog pojave koronavirusa na području ovog entiteta, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija izdalo je Informaciju povodom novonastale situacije i svjetske pandemije koronavirusa (COVID-19) u FBiH, sa prijedlogom mjera u olakšavanju poslovanja gospodarskih subjekata u mjerodavnosti ovog ministarstva.