FITS d.o.o. Sarajevo: Toplotna izolacija u cilju smanjenja CO₂ i poboljšanja energetske efikasnosti

25.03.2021
Firma FITS d.o.o. je proizvođač izolacijskih madraca za toplotnu i zvučnu izolaciju i pasivnu zaštitu od požara za regiju Balkana i šire, na polju energetske efikasnosti i smanjenja emisije CO2. Firma FITS d.o.o. proizvodi izrazito kvalitetne izolacijske jakne i madrace, ali i namjenski prilagođena rješenja prema zahtjevima kupaca. Primjena ovih proizvoda je u brodogradnji, termoelektranama, toplanama, komunalnim preduzećima i automobilskoj industriji.

Kako bi se više upoznali sa radom i budućim planovima predstavnici Sektora za industriju i usluge Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH upriličili su posjetu i održali sastanak sa Upravom kompanije FITS d.o.o. Sarajevo. Obzirom da se radi o izrazito specifičnom programu proizvoda koji se do sada nisu primjenjivali u Bosni i Hercegovini na sastanku su prezentirana iskustva i područja primjene ovih proizvoda.Priča o FITS-u nastala je iz nostalgije i želje za povratkom u Bosnu i Hercegovinu. O odluci i izazovima sa kojima su se na putu ka osnivanju kompanije u Sarajevu susreli upoznala nas je direktorica kompanije FITS d.o.o. Sarajevo, gđa. Memnuna Čaklovica.

'' Sama tranzicija iz sigurne i udobne stvarnosti u Holandiji u samostalno poduzetništvo u Bosni i Hercegovini nije bila jednostavan zadatak, ali nakon tri godine uspješnog poslovanja, bio je onaj zadatak koji je najviše vrijedio. Nostalgija i želja za povratkom u svoju domovinu su bili ključni faktori za ovaj korak. Znanje i vještinu rada sam stekla dugogodišnjim radom u firmi Ekontras u Holandiji, koja ima isto područje djelovanja. Povratkom u BiH napustila sam komformizam i krenula putem izazova.

Smatrala sam ako se potrudim da osiguram radnicima sve ono što jedan poslodavac treba da ponudi svom uposleniku, i kako je to bilo u firmi u kojoj sam radila, da će oni to prepoznati i uzvratiti neizmjernim angažovanjem na projektima. I uspjelo je. Upravo je to zajedništvo i angažman radnika u firmi moj motiv za daljim širenjem i uspjesima naspram komplikovanih administrativnih procedura'' riječi su direktorice kompanije FITS.


Ključni indikator za pokretanje proizvodnje u BiH jesu energetske politike u svijetu, stoga ova kompanija ima cilj da bosanskohercegovačkim kompanijama ponudi jedinstvena i pristupačnija rješenja na ovom polju:

''Želim da našim kompanijama ponudim domaće rješenje na ovom polju koje će biti jeftinije i pristupačnije od onog kojeg bi dobili uvozom, a istovremeno da popravim rejting naše države u svijetu. Naši ljudi su sposobni da pokažu potencijal u inostranstvu, i za to ima mnogo primjera, ali ja želim da to pokažem u našoj državi''.
Jedinstvenost proizvoda kompanije FITS d.o.o. jeste što su jedina kompanija na Balkanu koja se bavi proizvodnjom ovakve vrste izolacije. Njihovi proizvodi pored pozitivnog djelovanja na smanjenje potrošnje toplotne energije (odnosno energetske efikasnosti) doprinose i smanjenju emisije CO2.

Primjena: U mnogim industrijskim postrojenjima se odvijaju procesi na visokim temperaturama. Da bi se obezbijedilo da se ovi procesi odvijaju efikasno, instalacije u kojima se odvijaju ovi procesi moraju biti optimalno izolovane. Na dijelovima instalacija koji imaju veću temperaturu od svog okruženja dolazi do velikih toplotnih gubitaka, koji se pravilnim izborom izolacije smanjuju, a time se stvaraju i bolji radni uslovi za uposlenike.

Za toplotnu izolaciju instalacija uglavnom se koriste toplotne izolacione jakne i madraci. Prednost izolacionih jakni i madraca je u tome što se mogu izrađivati u različitim veličinama u ovisnosti od dijela postrojenja koje je potrebno toplotno izolovati. Proizvodi kompanije FITS d.o.o. za toplotnu izolaciju se mogu lahko montirati i demontirati ukoliko je to potrebno.Ukoliko tražite idealno izolaciono rješenje za toplotnu izolaciju industrijskih mašina i drugih instalacija firma Fits d.o.o. ima idealno izolaciono rješenje za svaku industriju.

Način rada kompanije FITS d.o.o.: Na osnovu termovizije i programskog rješenja koje su razvili daju detaljne informacije oko toga kolike su temperature na pojedinim mjestima u postrojenjima, zatim precizno vrše identifikaciju kritičnih mjesta u postrojenju. Zatim predlaže se rješenje sa proračunom kolike će biti temperature na vanjskim mjestima, zatim koliko će biti smanjenje emisije C02 i povrat investicije.

Proizvodi ove kompanije se plasiraju na tržište Evropske unije, a planovi su da se prošire i na tržište Sjeverne Afrike i Azije.

Prema riječima direktorice kompanije FITS d.o.o. Sarajevo ''dobar i jednostavan plan, upornost i želja za uspjehom su ključni za izbjegavanje mnogih kako očekivanih tako i neočekivanih poteškoća i neugodnosti''. Vođeni vizijom i planom sigurno je da će ova kompanija, u budućnosti, postati prepoznatljivo ime kada je u pitanju energetska efikasnost.

Više informacija kao i kontakt kompanije možete pronaći na web stranici: www.fits.ba