Formirana Skupština udruženja vinogradara i vinara i izabrano novo rukovodstvo

17.07.2019
U  petak, 12.07.2019. godine u prostorijama P/G K FBiH u Mostaru održan je sastanak Grupacije vinogradara i vinara pri P/G K FBiH. Sastanku su nazočili predstavnici velikih  i malih vinarija te predstavnici proizvođača grožđa.

 Dnevni red sastanka bio je:
- Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice Grupacije vinogradara i vinara,
- Formiranje Skupštine Udruženja vinogradara i vinara,
- Izbor rukovodstva Udruženja vinogradara i vinara i
- Razno

Na početku sastanka usvojen je zapisnik sa prethodnog sastanka, a zatim se pristupilo prijedlogu da Grupacija vinogradara i vinara zbog brojnosti članova preraste u Udruženje vinogradara i vinara pri P/G K FBiH. Prijedlog je usvojen te je izabrano rukovodstvo kao i upravni odbor Udruženja.

Udruženje je formirano u okviru Sektora za poljoprivredu i trgovinu radi stvaranja kvalitetnih rješenja u vinarskom i vinogradarskom sektoru, kroz suradnju s obrazovnim  institucijama, s naglaskom na nove tehnologije te pokretanje inicijativa i mjera ekonomske politike.

Predsjednik P/G K FBiH doc. dr. sc. Marko Šantić upoznao je nazočne sa događajem Connecto 2019, koji će se održati 24. – 26. srpnja 2019. godine u Mostaru u prostorima Tehnološkog parka „ INTERA". Connecto 2019 zamišljen je kao druženje domaćih gospodarstvenika i gospodarstvenika iz dijaspore, da što lakše uoče nove zajedničke poslovne prilike i ostvare vrijedna partnerstva. Na konferenciji će sudjelovati preko 300 gospodarstvenika iz dijaspore, te je domaćim poduzetnicima predloženo da se kroz svoje proizvode koji će se  kušati, promoviraju i predstave i sa svim drugim raspoloživim materijalima, kao i kroz B2B sastanke. U sklopu  „CONNECTA 2019" održat će se Dan otvorenih vrata koji će omogućiti umreživanje sudionika i prezentaciju poslovnog okruženja BiH, ali i opuštanje uz večer vina i meze.


Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)