Formirana Grupacija vinogradara i vinara Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH

02.12.2016


Dana 25.11.2016 godine, neposredno prije početka Vinskog festivala u prostorijama ''Podrumi Andrija''  Paoča - Čitluk, u organizaciji  Privredne/Gospodarske komore F BIH,  održana je konstituirajuća sjednica  Grupacije vinogradara i vinara.

Na sastanku su usvojeni akti o radu Grupacije, te izabrani predsjednik i potpredsjednik.

Za predsjednika Grupacije izabran je Josip Marijanović (''Vivant'' d.o.o – Čitluk), a za potpredsjednika Ivan Nižić  (''Catena'' d.o.o –Ljubuški).

Tajnik Grupacije vinogradara i vinara je Danijel Kordić, stručni suradnik za poljoprivredu, prehrambenu, duhansku industriju i vodoprivredu u sektoru za poljoprivredu  i trgovinu Privredne/Gospodarske komore F BiH.