Garancijski fond

02.06.2021


Cilj kreditno-garancijskog programa je da se poboljša pristup financiranju za privredne subjekte na način efektivnog prenošenja rizika putem garancije. Uspostava Garancijskog Fonda Federacije BiH (GF FBiH) je dio paketa mjera Vlade FBiH za ublažavanje posljedica na ekonomiju izazvanih pandemijom korona virusa. Garancije Fonda mogu se odobravati za sljedeće kreditno-jamstvene programe:

Kreditno-jamstveni program za obrtnike i ostale samostalne gospodarske djelatnosti;
Kreditno-jamstveni program za mikro, mala i srednja poduzeća;
Kreditno-jamstveni program za poljoprivredu i prehrambenu industriju;
Kreditno-jamstveni program za velika poduzeća;
Kreditno-jamstveni program za izvoznike.


Informacije o Garancijskom fondu Federacije BiH dostupni su na linku:
https://rbfbih.ba/posebna-ponuda/garancijski-fond-federacije-bih/

Odluka o usvajanju Kreditno garantnog programa za mikro, mala i srednja preduzeća  (Sl. Broj 41/21 od 26.05.2021. ) dostupna na linku:
https://rbfbih.ba/wp-content/uploads/2021/06/Kreditno-garantni-program-za-mikro-mala-i-srednja-preduzeca-1.pdf