Generalnom direktoru Elektroprivrede BiH uručena priznanja za ostvareni prihod, investicije i lidersku poziciju kompanije na tržištu

22.11.2017
Mirsad Jašarspahić, predsjednik Privredne komore FBiH i Alena Ahmetspahić-Fočo, direktorica projekta „100 najvećih u BiH", te urednica Poslovnih novina, jučer su uručili priznanja Poslovnih novina generalnom direktoru JP Elektroprivreda BiH Bajazitu Jašareviću. U okviru projekta „100 najvećih u BiH", JP Elektroprivreda  BiH je dobila priznanja za postignute uspješne rezultate u 2016. godini - za ostvareni prihod, investicije gotovinskog toka  i lidersku poziciju kompanije u oblasti proizvodnje električne energije.JP Elektroprivreda BiH  je u tradicionalnom rangiranju Poslovnih novina „100 najvećih u BiH", sa 997.870.238 KM ostvarenog prihoda i 146.749.314 KM ostvarenih investicija, proglašena prvoplasiranom  kompanijom  u kategoriji velikih kompanija u BiH za 2016. godinu.

Generalni direktor Jašarević je upoznao goste sa aktuelnostima u procesu realizacije kapitalnih projekata, proizvodnji električne energije, tržištu električne energije, razvoju elektroenergetskog sistema i drugim pitanjima koja su neophodna za očuvanje liderske pozicije  JP Elektroprivreda BiH.

Dodijeljenim priznanjima JP Elektroprivreda BiH  je prepoznata kao primjer dobre prakse,  odgovornog poslovanja, odnosa sa zaposlenicima i društvene zajednice.

Pomenimo da su izbor „100 najvećih u BiH", koji je održan krajem septembra, organizovale Poslovne novine, suorganizator događaja je bila Vanjskotrgovinska komora BiH je, a partneri su bili: Vijeće stranih investitora u BiH i privredne komore Federacije BiH i Republike Srpske.  

Rangiranja i istraživanja za projekt Poslovnih novina „100 najvećih u BiH" realizovao je specijalni partner LRC BIS d.o.o. iz Sarajeva.