HODŽIĆ: E-MOBILITY JE VIŠE OD AUTOMOBILA

17.07.2020


Izlaganjem na temu  "Preduslovi za integraciju e-mobilnosti u Kantonu Sarajevo”, Armin Hodžić, direktor sektora za energetiku je ispred Udruženja za elektromobilnost uzeo učešće na konferenciji "Plaftorma za nisko-karbonski razvoj FBiH, koja je održana, jučer, 16.07.2020. u hotelu Hills.

Konferencija "Plaftorma za nisko-karbonski razvoj FBiH”, organizovana od strane Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti – ENERGIS i podršku Fonda za zaštitu okoliša FBiH, imala je za cilj postavljanje osnova za pokretanje koncepta nisko – karbonskog urbanog razvoja u Federaciji Bosni i Hercegovini kroz promociju sigurnih, inovativnih, čistih i zdravih tehnoloških rješenja uz smanjenje emisija stakleničkih plinova.


 
Pored istaknutih aktivnosti Udruženja za elektrombilnost, koje djeluje pri Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH, Armin Hodžić, naveo je prijeku potrebu za intenzivnijim uvođenjem elektromobilnosti u BiH, jer osim zdravije životne sredine i napretka tehnologije u transportu, razvoj elektromobilnosti može značajno doprinijeti ispunjavanju ugovorne obaveze Bosne i Hercegovine s Energetskom zajednicom, o učešću energije iz obnovljivih izvora u transportu, definisano Direktivom 2009/28 EC. Međutim, uprkos toj činjenici, u Bosni i Hercegovini zakonska regulativa, carine, porezi, i nedostatak poticaja predstavljaju glavnu kočnicu razvoju elektromobilnosti u BiH.

Tokom zajedničke diskusije usaglašeno je da elektromobilnost predstavlja više od električnog automobila, ali je neophodan aktivan angažman, kao i rad na promociji i jačanju svijesti, ne samo građana, već i nadležnih institucija po svim nivoima vlasti.