INOVATIVNI MODELI ZBRINJAVANJA POSTINDUSTRIJSKOG TEKSTILNOG OTPADA

29.09.2020


U organizaciji Sveučilišta u Zagrebu, dana 18.09.2020. održana je Međunarodna akademska konferencija, na kojoj je kao predavač učestvovao gosp. Sead Arslanagić, mr.ecol.nauka iz Sarajeva.

Usljed nepovoljne epidemiolške situacije uzrokovane pojavom Covid-19, konferencija je održana online, uz učešće 35 predavača – uvaženih naučnika iz Međunarodne akademske zajednice cijeloga svijeta.

Na konferenciju su prezentirana inovativna rješenja u oblasti tekstila i kože, kao i zbrinjavanja otpada uključujući i tekstilni otpad.

Gosp. Sead Arslanagić je tokom predavanja detaljno prezentirao inovativne modele zbrinjavanja otpada s osvrtom na urađenu studiju izvodljivosti reciklaže tehnološkog postindustrijskog tekstilnog otpada, čime je pokazao da BiH raspolaže znanstvenim potencijalima koji mogu odgovoriti na aktuelne izazove ove zahtjevne problematike.

Posebno je istaknuto da koristeći nastali otpad kao resurs se mogu zadovoljiti temeljni principi kružne ekonomije, te da se ovim modelom stvara nova društvena vrijednost i značajno smanjuje negativni pritisak otpada na zdravlje stanovništva i okoliša.