Iskazivanje interesa norveške kompanije "Tinfos AS" za ulaganje u izgradnju malih i srednjih hidroelektrana u BiH

02.10.2020


Norveška kompanije "Tinfos AS" izrazila je interes za ulaganja u izgradnju malih i srednjih hidroelektrana u Bosni i Hercegovini.  

Navedena kompanija je posebno zainteresirana za doprinos u realizaciji identifikovanih, kako novih tako i postojećih, malih i srednjih hidroelektrana.

S tim u vezi, molimo da iskažete interes vaše institucije i kompanije ili dostavite konkretan prijedlog projekata za saradnju sa pomenutom norveškom kompanijom.

Molimo vas da tražene informacije dostavite što prije a najdalje do 10. oktobra 2020. godine, kako bi mogli dalje postupiti po navedenom predmetu.

U cilju detaljnijeg upoznavanja o predmetnoj temi, dopis „Tinfos AS" kompanije možete preuzeti ovdje.