IUS Life centar za cjeloživotno učenje postao član EfVET

05.12.2019


IUS Life centar za cjeloživotno učenje
, Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS),  s ponosom objavljuje da je postao član EfVET (Evropski forum za tehničko i stručno obrazovanje i obuku).

EfVET je jedno od vodećih strukovnih udruženja širom Evrope koje pruža usluge strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (VET).

Strategiju i pravce djelovanja EfVET-a definiraju visokoškolske i strukovne insitutucije, clanice udruženja.
EfVET sarađuje sa, ali je neovisan o svim vladinim i financijskim institucijama i trenutno broji 199 članova koji predstavljaju 33 zemlje.

IUS Centar za cjeloživotno učenje je pridruženi član i jedini  centar za obrazovanje iz Bosne i Hercegovine.