Izmjena u postupku izdavanje viza detaširanim radnicima od 1. aprila 2018.godine

22.12.2017


Njemačka ambasada Sarajevo obavještava:

Izmjena u postupku izdavanje viza detaširanim radnicima od 1. aprila 2018.godine

Od 1. aprila 2018. detaširani radnici mogu dobiti nacionalnu vizu (D-vizu) samo, ako njihov boravak prelazi preko 90 dana. U slučaju da njihov boravak iznosi 90 dana ili manje, za obavljanje poslova u Saveznoj Republici Njemačkoj se mogu izdati samo još šengenske vize koje se neće moći produžiti u nadležnom uredu za strance.

Stoga molimo da vodite računa o tome da se već prilikom podnošenja zahtjeva za radnu dozvolu za detaširane radnike (WAK) u skladu sa gornjom izmjenom unese odgovarajući vremenski period.
Kategorija detaširanih radnika će i dalje zadržati privilegirani status.